Eger Önkormányzata két új óvodát épít. A kor színvonalának minden tekintetben megfelelő egészségügyi központtal gazdagodik a déli városrész.

Mint az Önkormányzattól megtudtuk: Ezek közül egyet a Lajosvárosban egy új helyen, a Pozsonyi utcában, a Köztársaság téri óvoda helyén pedig egy új épület áll majd: a kor színvonalának minden tekintetben megfelelő egészségügyi központtal gazdagodik a déli városrész. Minden átszervezés és szükségszerű megoldás ehhez a három elemből álló, mintegy 1,3 milliárd Ft-os összértékű fejlesztés-sorozathoz kötődik. Az önkormányzat a Lajosvárost érintő két (összesen több mint 810 millió Ft értékű) beruházás létrejötte érdekében 100 milliós hitelfelvételt is vállal.

Az új, komplex egészségügyi központot 350 millió Ft felhasználásával épül fel, itt kap helyet két felnőtt- és két gyermekorvosi körzeti rendelő, valamint egy védőnői tanácsadást ellátó szakmai csoport. A bontási-építési munkálatokat a szerződés szerint el lehetne kezdeni, ehhez azonban szükséges a Köztársaság téri ingatlanban működő óvoda négy csoportjának megfelelő elhelyezése, a közelben.

Erre – a szülők kérésének megfelelően – az Ifjúság úti óvoda épülete nyújthat ideiglenes megoldást, ahol változatlan összetételben, a legkisebb csoportbontás nélkül elfér valamennyi gyermek. A kicsikről természetesen minden esetben a megismert, megszokott óvónők gondoskodnak majd. Az átmeneti időszak legfeljebb 1,5 évig tart, amíg – mintegy 466 millió Ft-os beruházással – felépítjük az új lajosvárosi óvodát a Pozsonyi úton. A beruházáshoz szükséges forrás-átcsoportosításról a kormány hoz döntést, ez a folyamat a következő hetekben zárulhat le.

A felsorolt fejlesztések stratégiai jelentőségűek a lajosvárosiak számára. A városrész orvosi rendelői általában társasházak aljában működnek, adottságaikból fakadóan nem képesek arra, hogy 21. századi színvonalon lássák el az érintett egri lakosokat. A gyermekek korszerű ellátása, az új óvodák építése ugyancsak kulcskérdés, ha a város megtartó erejéről, az Eger számára oly fontos, családbarát gondolatról és élhető városról beszélünk.

A következő napokban minden szülővel egyeztet az önkormányzat illetékese.

Eger Önkormányzata valamennyi dolgozót tovább foglalkoztat, az átszervezés tehát nem jár létszámcsökkentéssel.

Forrás: Eger Önkormányzat