A Markhot Ferenc Kórház – mint Heves megye legnagyobb és meghatározó egészségügyi szolgáltatója – kiemelkedő szerepet tölt be a Heves megyei lakosság egészségügyi ellátásában. Ez a szolgálat és szolgáltatás kiterjed a betegségek megelőzésére, a betegségek gyógyítására és a krónikus betegségek esetén a rehabilitációra.

 Magas színvonalon képzett munkatársi közösség

 A Kórház munkatársi létszáma stabil,  minden szakterületen megfelelő, a magas színvonalú feladat ellátáshoz. A munkatársak megtartásában jelentős szerepe van az ágazati bérfejlesztésnek, az ápolókat érintő bérfejlesztésen túli egyedi bértámogatásnak, valamint a kiszolgáló területeken dolgozók 2018-as és 2019-es évi – országosan egyedülálló – egyedi bérfejlesztésnek, mely a kiszolgáló területen dolgozók bérét az ágazati bértábla szerinti bérre emelte és tartja. Ez a béremelés éves szinten 150 millió forint saját forrásból fedezett többletköltséget jelent.

Ringelhann ösztöndíj – oktatás, folyamatos képzések

 A pályakezdő orvosok továbbra is megköthetik az országban elsőként elindított rezidens támogató Dr. Ringelhann Béla ösztöndíjat. Második éve már 60 fölött van a pályakezdő orvosok száma úgy, hogy 2018-ban és 2019-ben is 8-8 fiatal orvos szakvizsgázott és természetesen szakvizsga után is a Markhot Ferenc Kórházban maradt. Az elmúlt három évben a kórház orvosai közül egyetlen orvos sem ment külföldre dolgozni. A kórház teljes felső vezetése és néhány középvezető kétlépcsős Franklin Covey képzésen szerzett tanúsítványt, négyen elvégezték a Franklin Covey belső tréneri képzést is. A kórház oktatási csoportja szervezésében és lebonyolításában újraélesztési tanfolyamon 686 saját dolgozó, 173 nem kórházi dolgozó, instruktori képzésen 22 fő, epidemiológiai szakápoló: 13 fő, szakmai gyakorlaton pedig 82 orvostanhallgató vett részt a kórházban. 2019-ben megérkeztek a Skill labor berendezései mintegy 150 millió forint értékben. Az eszközök jelentős részét az  orvosok és ápolók már a napi gyakorlati oktatásban használják. A Skill labor teljes működéséhez az infrastrukturális építészet munkálatai idén már elkezdődtek.

Több éve nyereséges kórházműködtetés – Egri modell

 A Markhot Ferenc Kórház 2016 áprilisa óta nyereségesen működik. Egyetlen kórház az országban, ahol hiteles bérfelosztáson alapuló kontrolling rendszer és esetszintű kontrolling rendszer működik. Egyetlen kórház, ahol a teljes kórházi vertikumban alkalmazzák a GS1 szabványú vonalkód rendszert. 2019-ben hét kórház felső vezetése volt viziten Egerben, hogy tájékozódjanak a sikeres kórházvezetésről. A Markhot Ferenc Kórház a korábbi viharos és zavaros problémás évek után az országban már mint „Egri modell” áll példaként a többi kórház előtt.

 Több száz milliós műszerbeszerzés – komfortjavító fejlesztések

 A 2019. évi gép-műszer és ápolási eszköz beszerzések bruttó összege 661.063.732 HUF volt. Infrastruktúra fejlesztő beruházás közel 164 millió Ft-ból valósult meg. Többek között két szájsebészeti kezelőegységgel, laparoszkópos urológiai műtéti eszközökkel, sebészeti egyéb eszközökkel, szemészeti nagy értékű műszerekkel: – OCT, operációs  mikroszkóp, lézer – bővült a kórház eszközparkja. Komfortjavító fejlesztések is megvalósultak, például korszerű ágyakat, szülőágyakat kapott az intézmény és a kulturált betegétkeztetést egyéni tálcás rendszerrel tudja biztosítani.

A folyamatban lévő pályázatok révén szintén jelentős fejlesztés valósul meg a Markhot Ferenc Kórházban. Az Infekciókontroll pályázaton elnyert összeg és a projekt konkretizálása folyamatban van. A Családbarát Szülészet II. pályázaton közel 90 millió forintot nyert az intézmény. További 40 millió forint saját forrással kiegészítve az összeget, a teljes szülészeti osztály felújításra kerül. Saját forrásból – mintegy 200 millió forint költség felvállalásával – a hotel épületrész 84 kórtermének vizesblokk építése 2020. januárban kezdődik el. Próbaüzemben működik az UHF alapú RFID betegkövető rendszer, melynek 60 milliós költségét ÁEEK vis major forrásából fedezte a kórház.

Orvos-szakmai eredmények – Jövő

 Az elkötelezett, szakmailag képzett, stabil orvosi, diplomás és szakdolgozói közösségnek köszönhetően a kórház által nyújtott orvos-szakmai színvonal kiemelkedik a megyei kórházak között, több szakmában klinikai színvonalat biztosít.Várhatóan országosan a 2020-as év, az egészségügyi ágazat gazdálkodási stabilizálásának éve lesz. Tekintettel arra, hogy az egri Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet gazdálkodása modell – és példaértékű, az intézmény arra készül, hogy ebben a munkában meghatározó szerepe lesz.

Forrás: Markhot Ferenc Kórház/ Szegedi Erzsébet sajtóreferens

Kapcsolódó képek: