Archív fotó: Keller Richárd
A támogatásból fejlesztik az Eger-Füzesabony vasúti fővonal, a rendező-pályaudvar és az Eger-Putnok vasútvonal által határolt, mintegy 20 hektáros, közművesítését és megközelíthetőségét.

Eger déli iparterülete városszerkezeti szempontból kedvező helyen alakult ki, mert közúton és vasúton is elsőként érhető el a közlekedési fővonalak irányából. A déli iparterületek magja még kevéssé igénybe vett, alulhasznosított terület, ennek oka az, hogy az Eger-Füzesabony vasúti fővonal, a rendező pályaudvar és az Eger-Putnok vasútvonal által közre zárt, jelentős, mintegy 20 hektáros terület feltárása ez idáig nem volt biztosított.

A MÁV Zrt-vel folytatott tárgyalások során az egri önkormányzatnak lehetősége nyílt a régen eltervezett fejlesztés megvalósítására – tájékoztatták hírportálunkat.

A TOP forrásaiból megvalósuló fejlesztés keretében a szomszédos települések irányába egy térségi ipari-gazdasági övezet kialakítására nyílt lehetőség. A projekt megvalósításával kiépül Eger déli iparterületének alapinfrastruktúrája, amely kulcsfontosságú a munkahelyteremtő beruházások szempontjából.

A projekt az alábbi útépítési munkálatokat tartalmazza:

  • Faiskola út – Szövetkezet út kereszteződésénél kialakítandó, új csomóponttól keleti irányban, a Füzesabony-Eger vasútvonal kereszteződéséig tart. Itt egy fénysorompóval biztosított kereszteződés is létrejön. Ehhez kapcsolódóan megtörténik a MÁV felsővezeték kiváltása az átjáró környezetében.

  • A második szakasz nyomvonala a Füzesabony-Eger vasútvonal kereszteződéstől a Külsősor utca jelenlegi végpontjáig tart. A harmadik szakasz a vasúti pálya keleti oldalán haladva a Külsősor út felújítását tartalmazza.

A déli ipari terület jelen fejlesztése magában foglalja a Faiskola úttól északi irányba indulva csapadékvíz csatorna építését.

Az új úthoz kapcsolódóan a hírközlési hálózat, a csapadékcsatorna, közvilágítás kiépítése tervezett, továbbá a szakaszhosszon termálvíz és 0,4 kV elektromos kábelkiváltás valósul meg. Az épülő út mentén több buszöböl létesül, valamint személy- és teherautó parkoló épül. A meglévő földárkok tisztítása, profilozása is a projekt része. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósulhat meg.