Az első magyar orvosi kar – az egri Schola Medicinalis – megalapításának 251. évfordulója alkalmából szűkített résztvevői csoporttal ünnepelt a Markhot Ferenc Kórház. A Markhot Emlékülésen dr. Vácity József főigazgató köszöntötte a kitüntetetteket és átadta az elismeréseket.
A díjazottak/Fotó: Birinyi Zsófia

A kórház legrangosabb kitüntetését a Markhot Emlékérmet Dr. Póka Róbert a Debreceni Egyetem szülész-nőgyógyász professzora kapta. Az idei évben a kórház Igazgatósága és Tudományos Bizottsága a Markhot Díszoklevelet Dr. Rétfalvi Teofil főorvosnak adományozta. Az idei Markhot Emlékülésre kiírt Markhot Ferenc pályázat eredményét is kihirdették a kórház emlékülésén. A szakdolgozói kategóriában első díjas lett Koskáné Török Tünde intézeti vezető szakoktató pályamunkája, az orvosi kategóriában harmadik helyezést ért el Dr. Kovács Andrea, Dr.Szücs József Gábor, második helyezést Dr. Tuza Viktória, első helyezést Dr. Orosz Tímea Skarleth, Dr. Szaniszló Dóra, Edina pályamunkája. Dicséretet kapott: Dr. Sipos Dávid, Dr. Paliczné Dr. Barkaszi Barbara, Dr. Medve László PhD és Dr. Jakab Ivett pályamunkája.

A Markhot Emlékülésen kiváló szakmai munkájáért Elismerő Oklevelet kapott Mezei Laura, a Neurológiai osztály főnővére.

Prof.Dr. Póka Róbert méltatása:

 Dr. Póka Róbert  Professzor Úr 1984-ben végzett a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. Szülész-nőgyógyász, klinikai onkológus és nőgyógyászati daganatsebész szakképesítésekkel, szülészeti-nőgyógyászati ultrahang licenccel és egészségügyi menedzser végzettséggel  rendelkezik.

1990 és 1995 között Nagy-Britanniában dolgozott. 1996-ban szerezte meg az orvostudomány kandidátusa tudományos fokozatot, 2004-ben habilitált, 2009-ben egyetemi tanárrá nevezték ki.  2013 és 2019 között a debreceni Női Klinikát vezette.

Regionális szülészeti-nőgyógyászati szakfelügyelő főorvos,  a Magyar Nőorvos Társaság Északkelet-Magyarországi Szakcsoportjának elnöke, tagja az EMMI Egészségügyi Szakmai Kollégium Szülészeti-Nőgyógyászati Tagozatának,  valamint hazai és nemzetközi szakmai társaságoknak.

A debreceni Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán számos műtéti eljárást indított el, jelentős szerepet játszott a Nőgyógyászati Onkológiai Tanszék létrehozásában és a Nőgyógyászati Daganatsebészeti ráépített szakképesítés bevezetésében. Számos innovatív daganatellenes szer klinikai kipróbálását irányította.

Egyetemi oktatóorvosként több ezer orvostanhallgató és több száz szakorvosjelölt szülészeti-nőgyógyászati oktatását végezte. Közel száz diplomamunka és 50 tudományos diákköri dolgozat témavezetője volt. Öt alkalommal szavazták meg az Év Oktatója kitüntetésre.

Tudományos munkájának kiemelt területei: a nőgyógyászati onkológia, operatív szülészet-nőgyógyászat, véralvadási zavarok szülészeti-nőgyógyászati vonatkozásai, magas kockázatú várandósság és molekuláris orvoslás. Dr. Póka Róbert  professzor Úr a hazai Szülészet- Nőgyógyászat kiemelkedő,  meghatározó egyénisége.

Emellett szakfelügyelői főorvosi és szakcsoport elnöki minőségében rendszeresen tartja a kapcsolatot kórházunk és  a régió szülészeti- nőgyógyászati osztályaival.  Akkreditációs bizottsági elnöki minőségében hozzájárult kórházunk akkreditációjához. Rendszeres referálók keretében értékelte az elmúlt években a régió szülészeti nőgyógyászati ellátását. Szakmai grémiumi elnökként irányította fiatal szakorvosaink szakvizsgára való felkészülését. Kórházunkkal való szoros együttműködése több évtizedet ölel fel. 

A progresszív betegellátás keretében, a szülészet-nőgyógyászat, a nőgyógyászati onkológia területén, mint konzultáns, szoros kapcsolatot tart intézetünk érintett osztályaival. A területünkről ellátott nőgyógyászati onkológiai betegei a legnagyobb elismeréssel nyilatkoznak szakmai és humánus orvosi tevékenységéről.

Iskolateremtő professzor, aki tevékenységével különösen segíti a Markhot Ferenc Kórház szakmai fejlődését, és támogatja az intézmény betegeinek jobb ellátását.

dr. Rétfalvi Teofil főorvos méltatása:

Dr. Rétfalvi Teofil főorvos Úr  1980-ban szerzett orvosi diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán. Egyetemi tanulmányai mellett – a Magyar Tudományos Akadémia  Szegedi Biológiai Központ Genetikai Intézetének Emlőssejt-genetikai munkacsoportjában, dr. Raskó István irányításával végzett tudományos diákköri munkát. l980-ban, diplomája kézhez vételét követően a Heves megyei Tanács Kórház-Rendelőintézet I.Belgyógyászati Osztályán kezdett el dolgozni.  l986-ban szakvizsgázott belgyógyászatból. 1987-ben, hosszú előkészítő- és szervező munkát követően  vezetésével sikerült a kórházban létrehozni a Genetikai Laboratóriumot. 

A laboratórium által megteremtett háttér lehetővé tette 1990-ben egy Genetikai Tanácsadó megszervezését is, melynek munkájában folyamatosan részt vett. 2002-től  annak vezetésével is megbízták. l992-ben a genetika területén végzett tevékenysége elismeréseként, a Magyar Humángenetikai  Társaság elnökségének ajánlására, „honoris causa” megkapta a humángenetikusi szakképesítést is. 1993-ban egy hónapos tanulmányúton vehetett részt Franciaországban, a Nantesi Orvostudományi Egyetem és a Loire-Atlantique megyei Kórház Genetikai Intézetében. Tagja a  Magyar Belgyógyász Társaságnak  és a Magyar Humángenetikai Társaságnak.

Több évig tanított belgyógyászatot, majd oktatott klinikai genetikát az Egészségügyi Szakközépiskolában. Folyamatosan részt vett a medikusok,rezidensek gyakorlati oktatásában is. 1998-ben főorvosi kinevezést kapott.

2oo3 nyarától a III. Belgyógyászati Osztály  másod főorvosaként dolgozott 2008. októberéig. 2009 februárjától a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei kórház  közel 140 ágyas Traumatológiai Osztályán kamatoztatta az elmúlt három évtizedben szerzett klinikai tapasztalatait  belgyógyász főorvosként. 2011.01.01-től  ismét a Markhot Ferenc Kórház belgyógyászati osztályain  végzett  gyógyító tevékenységét, 2011-ben újjászervezte a 2008-ban  korábban  megszűnt Cytogenetikai Laboratóriumot.

A belgyógyászati betegellátásban végzett közel négy  évtizedes  színvonalas szakmai munkája, a betegekhez, hozzátartozóikhoz és munkatársaihoz való hozzáállása, munkabírása, szervezőkészsége, emberi magatartása alapján méltó a Markhot Díszoklevél elismerésre.

Fotó: Birinyi Zsófia

Forrás: Markhot Ferenc Kórház/ Szegedi Erzsébet sajtóreferens