mobilkavezo_no

Másodszor is elutasította a miskolci cég kezdeményezését a Városképi és Környezetvédelmi Bizottság városképi szempontokra hivatkozva, az ötletgazda szerint azonban “sántít” az indoklás.

Korábban már beszámoltunk arról, hogy egyedi ötlettel ostromolja az egri Városképi és Környezetvédelmi Bizottságot egy miskolci cég, amely mobil kávézókat szeretne nyitni városunkban.  Első, tavaly év végén benyújtott, pályázatában több forgalmas helyszínt  is megjelölt a belvárosban (például a Dobó tér két szélét, a Kis-Dobó tér sarkát, a Tinódi teret, vagy éppen a Bajcsy-Fellner utcák kereszteződését), ahová segédmotor kerékpárra szerelt kávézóival települne ki.

A főépítészi iroda akkor a beadványt elutasította településképi szempontokra hivatkozva, de a vállalkozás 2017 januárjában, második körben is pályázott, ezúttal egyetlen helyszínre, a Bajcsy-Fellner sarokra szóló kérelemmel.

A módosított pályázatot is elutasította a bizottság – a cégnek próbaüzemre sem adva lehetőséget -, ezért a miskolci cég hírportálunkhoz fordult emailben, hogy ismertesse, mi a véleményük a döntéssel kapcsolatban, melyet szerkesztés nélkül közlünk:

“Sajnos időközben a Főépítészi Iroda ismételten elutasította a projektet, annak ellenére, hogy a Eger MVJ Város Városimázs Bizottsága döntő többséggel támogatta azt, illetve a pozitív közútkezelői hozzájárulást is mellékeltük.

2017.01.16-i ülésen a Városképi és Környezetvédelmi Bizottság azonban mindezek ellenére – meglehetősen egyoldalúan – városképi szempontokra hivatkozva elutasította azt, ideiglenes próbaüzemre sem adva lehetőséget.

A Kovács Csatlós Tamás Úr saját maga által javasolt, piacon történő üzemeltetést három nappal később – egy “éppen akkor” megtalált rendeletre hivatkozva – elutasították.

– A cikkben szereplő, közműellátottsággal kapcsolatos kifogások sem életszerűek, mivel pusztán elektromos ellátás szükséges, ami bárhol megoldható.

 Sajnáljuk, hogy ez az innovatív, a város turisztikai értékeihez csak pluszt hozzá adó kezdeményezés nem valósulhat meg Eger városában, amire nincs logikus, ésszerű magyarázat.

Főképpen annak tükrében, hogy Egerben és a történelmi belvárosban is – helyszínek pontos megnevezését mellőzve – számos olyan engedéllyel rendelkező létesítmény található, amelyek tényleg nem illenek a városképbe.

Véleményünk szerint rövid idő alatt magától eldőlne, illetve eldöntené a fogyasztó közönség, hogy mennyire van létjogosultsága ennek a kis kávézónak Eger városában, nem pedig egy szubjektív és részrehajló határozatnak kellene áldozatul esnie.”

Hírportálunk korábban Kovács-Csatlós Tamás tanácsnokot is megkérdezte azzal kapcsolatban, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie a cégnek az üzemeltetéshez. Íme a válasza:

“Az elmúlt több mint két évben az általam vezetett Városképi és Környezetvédelmi Bizottság arra törekedett és törekszik a jövőben is, hogy a városban következetesen, átlátható módon, mindenkire érvényesen szabályozza a kitelepüléseket, arculati megjelenéseket, a mobil árusító helyek engedélyeit, stb. 

Valamint, a belvároshoz kapcsolódóan szemléletünk az, hogy lehetőség szerint, a meglévő üzlethelyiségeket vegyék igénybe a tervezett különféle vállalkozás céljából a vállalkozások.
A szóban forgó előterjesztés tárgya egy mobil, segédmotor kerékpárra szerelt kávézó kialakítása és üzemeltetése az Eger, Bajcsy-Zsilinszky Endre és Fellner Jakab utcák találkozásában. A vállalkozás kinézetében kifogástalan, modern megjelenésű. Más kérdés, hogy a közműcsatlakozások igencsak aggályosak lettek volna.
 
Azonban, a bizottság igyekszik következetes lenni a döntéseinél, illetve ez a döntés azért is különleges, mert a későbbiekben precedens értékű lehet. Így, a megkereső vállalkozónak azt javasoltuk, hogy találjon más helyszínt a városban, olyat, ahol más mobil árusító helyek is kerülhetnek a jövőben, akár funkciótól függetlenül (pl.: piac). Valamint, javasoltuk, hogy a külvárosban inkább el tudnánk képzelni ilyen kitelepüléseket. A belvárosban, mint ahogy a fentiekben leírtam, elsősorban az üzlethelyiségekben való vállalkozásokat preferáljuk.
A kérelmező elfogadta a döntés és át fogja gondolni, elmondása szerint”
AJÁNLJUK MÉG
http://egrisztorik.hu/mobilkavezok-nyilnak-egerben-ezekkel-feltetelekkel-lehetseges/